Mẫu hồ sơ CHUẨN đăng ký mua nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh

Dự án nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh đang thật sự thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng vì căn hộ tại đây được thiết kế đẹp và có giá cả phải chăng, phù hợp với người dân có mức thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Nếu bạn muốn sở hữu một căn hộ Him Lam Thượng Thanh, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký Xét duyệt mua nhà ở xã hội. Dưới đây là 4 mẫu hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh mà bạn phải chuẩn bị để đăng ký xét duyệt được mua căn hộ xã hội tại Himlam nhé.

Đôi nét tổng quan về nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh

Dự án Him Lam Thượng Thanh nằm tại địa chỉ ngõ 90 phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Toàn thể dự án được được xây dựng trên khu đất rộng hơn 60.000m2. Dự án này bao gồm 3 tòa chung cư nhà ở xã hội (CT1, CT2, CT3) với chiều cao 22 tầng và 49 lô shophouse liền kề, có thể cung cấp nơi ở cho khoảng 4.600 người.

Dự án Him Lam Thượng Thanh được triển khai tại khu vực có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng của dự án nhà ở xã hội và cộng đồng dân cư khu vực. Việc triển khai dự án này không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn tạo ra bộ mặt kiến trúc đô thị hiện đại, khang trang. Ngoài ra, dự án cũng đóng góp vào cảnh quan kiến trúc chung của khu vực quận Long Biên.


Phối cảnh 3 tòa chung cư nhà ở xã hội của dự án Him Lam Thượng Thanh

Phối cảnh 3 tòa chung cư nhà ở xã hội của dự án Him Lam Thượng Thanh

Himlam thượng thanh xin cập nhật Các mẫu hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh tới quý khách hàng.

Mẫu 1: Đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội

Đơn này thuộc biểu mẫu 01. Mẫu đơn này được phát hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Đây là một trong những thủ tục cần thiết để người có thu nhập thấp có thể đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội với giá cả hợp lý. Đơn đăng ký này cung cấp thông tin chi tiết về người đăng ký và các điều kiện cần thiết để được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

==>> Tải mẫu 01 TẠI ĐÂY Hồ sơ mua Himlam Thượng Thanh

Chi tiết trong đơn gồm các nội dung sau:

Mẫu số 01. Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Hình thức đăng ký1: Mua □ Thuê □ Thuê mua □

Kính gửi2: .....................................................................................................................

Họ và tên người viết đơn: ...........................................................................................................

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số .......................................

 cấp ngày …/…/…… tại ...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp3: ................................................................................................................................

Nơi làm việc4: ................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký thường trú (hoặc đăng ký tạm trú)5 tại: .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

Là đối tượng6: .................................................................................................................................

Số thành viên trong hộ gia đình: ...................... người7, bao gồm:

1. Họ và tên: .......................................... CMND số .................................... là: ................................

Nghề nghiệp ....................... Tên cơ quan (đơn vị) .............................................................................

2. Họ và tên: .......................................... CMND số .................................... là: ................................

Nghề nghiệp ....................... Tên cơ quan (đơn vị) .............................................................................

3. Họ và tên: .......................................... CMND số .................................... là: ................................

Nghề nghiệp ....................... Tên cơ quan (đơn vị) .............................................................................

4. Họ và tên: .......................................... CMND số .................................... là: ................................

Nghề nghiệp ....................... Tên cơ quan (đơn vị) .............................................................................

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng đối với trường hợp tái định cư và trường hợp tr lại nhà ở công vụ).

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau8: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở kèm theo đơn này).

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái)

- Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất

- Có nhà ở gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi phải di chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi mà chưa được bồi thường về nhà ở, đất ở tái định cư.

- Tôi đã tr lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà ở công vụ

- Khó khăn về nhà ở khác9 (ghi rõ nội dung) ......................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình thức ............... tại dự án: .......................................................................................................................

+ Mong muốn được giải quyết căn hộ (căn nhà) số ...........................................................

+ Diện tích sàn sử dụng căn hộ .................................... m2 (đối với nhà chung cư);

+ Diện tích sàn xây dựng .................................... m2i với nhà liền kề);

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết .................................... nhà ở xã hội. Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội./.

 

 

………., ngày ... tháng ... năm ..…...
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

__________________________

1 Đánh dấu vào ô mà người viết đơn có nhu cầu đăng ký.

2 Ghi tên chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

3 Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự do, nếu đã ngh hưu thì ghi đã nghhưu....

4 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này.

5 Trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 (người đề nghị xác nhận gi kèm theo Mẫu này bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú). K từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2021) thì việc xác nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật cư trú.

6 Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức đã ngh việc, ngh chế độ theo quy định của pháp luật)

7 Ghi rõ số lượng thành viên trong gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn

8 Người viết đơn đánh dấu vào ô phù hợp với hiện trạng thực tế nhà ở của hộ gia đình

9 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu


Mẫu 03: Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập

Mẫu giấy này giúp xác nhận các đối tượng thuộc các quy định tại khoản 4, 5, 6 và 7 của Điều 49 trong Luật Nhà ở (bao gồm các công dân Việt Nam đang công tác tại doanh nghiệp, cán bộ công an, cán bộ quân đội).

         ==>> Tải mẫu 03 TẠI ĐÂY Hồ sơ mua Himlam Thượng Thanh

Chi tiết trong mẫu gồm các nội dung sau:

Mẫu số 03. Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với đối tượng quy định tại Khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG, THỰC TRẠNG NHÀ Ở

 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

 TRONG VÀ NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP;  SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN NGHIỆP VỤ,

 HẠ SĨ QUAN CHUYÊN MÔN KĨ THUẬT,  QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP,

 CÔNG NHÂN TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ

 QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN; CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

Kính gửi[1]: ......................................................................................................................................

                   ....................................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị xác nhận: ...............................................................................................

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số .......................................

cấp ngày .../.../........ tại ..................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ……………..…. Nơi làm việc[2]: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

Đăng ký thường trú (hoặc đăng ký tạm trú)[3] tại: .............. ……………………………………...

........................................................................................... ……………………………………..

Số thành viên trong hộ gia đình: ................................... người[4], bao gồm:

1. Họ và tên: ............................................. CMND số ............. ……………….….là: …………

Nghề nghiệp ……………….Tên cơ quan (đơn vị) .. …………………………………………..

2. Họ và tên: ..................................... ……CMND số ..................... …………..…là: ....………

Nghề nghiệp ………………Tên cơ quan (đơn vị) .......................................................................

3. Họ và tên: ............................................. CMND số ............. ……….………..…là: ....………

Nghề nghiệp ……………….Tên cơ quan (đơn vị) .. …………………………………………..

4. Họ và tên: ............................................. CMND số ............. ……….………..…là: ....………

Nghề nghiệp ……………….Tên cơ quan (đơn vị) .. …………………………………………..

đối tượng[5]: ...............................................................................................................................

Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình như sau[6]:

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái)

- Có nhà ở nhưng bị hư hỏng khung, tường và mái nhà và diện tích khuôn viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

- Có đất ở tại địa phương nơi đăng ký thường trú và diện tích khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất

- Có nhà ở gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi phải di chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi mà chưa được bồi thường về nhà ở, đất ở tái định cư.

- Khó khăn về nhà ở khác[7] (ghi rõ nội dung) ................................................................................

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

 

........ Ngày .......... tháng ...........năm ..........
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị về đối tượng:

Ông/Bà………………………….thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.        

(ký tên, đóng dấu)

 

Xác nhận của UBND cấp xã về thực trạng nhà ở: Tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình …..................…………………………………... đúng như nội dung của người đề nghị

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 [1] Gửi UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên để xác nhận về điều kiện nhà ở, đất ở. Gửi cơ quan, đơn vị đang công tác để xác nhận về đối tượng.

[2] Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này.

[3] Trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 (người đề nghị xác nhận gừi kèm theo Mẫu này bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú). Kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2021) thì việc xác nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật cư trú.

[4] Ghi rõ số lượng thành viên trong gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn

[5] Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức)

[6] Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghị xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 7 ô cho phù hợp.

[7] Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu.

--------------------------------

[1] Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức)

[1] Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghị xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 7 ô cho phù hợp.

[1] Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu.


Mẫu số 04.

    ==>> Tải mẫu 04 TẠI ĐÂY Hồ sơ mua Himlam Thượng Thanh

Mẫu số 04. Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 đã nghỉ việc, nghỉ chế độ                  theo quy định của pháp luật

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở

ĐỐI VỚI NGƯỜI THU NHẬP THẤP, HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI KHU VỰC

ĐÔ THỊ VÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

TRONG VÀ NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP;  SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN NGHIỆP VỤ,

HẠ SĨ QUAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT,  QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP,

CÔNG NHÂN TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN; CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ NGHỈ VIỆC,

NGHỈ CHẾ ĐỘ

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp xã[1] ..............................................................................................

Họ và tên người đề nghị xác nhận: ...............................................................................................

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân)  số………………………..

cấp ngày.../..../...... tại ....................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

Đăng ký thường trú (hoặc đăng ký tạm trú)[2] tại: .............. ……………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Số thành viên trong hộ gia đình:  …………………..… người[3], bao gồm:

1. Họ và tên: ............................................. CMND số ............. …………………..là:………….

Nghề nghiệp ……….…..Tên cơ quan (đơn vị) ………………………………………………...

2. Họ và tên: ............................................. CMND số ............. …………………..là:………….

Nghề nghiệp ……….…..Tên cơ quan (đơn vị) ………………………………………………...

3. Họ và tên: ............................................. CMND số ............. …………………..là:………….

Nghề nghiệp ……….…..Tên cơ quan (đơn vị) ………………………………………………...

4. Họ và tên: ............................................. CMND số ............. …………………..là:………….

Nghề nghiệp ……….…..Tên cơ quan (đơn vị) ………………………………………………....

5. ...................................................................................................................................................

Là đối tượng[4]: ………………………………………………………………….…………….

Thực trạng về nhà ở hiện nay của hộ gia đình như sau[5]:

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người

- Có nhà ở nhưng đã bị hư hỏng khung, tường, mái nhà và diện tích khuôn viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái)

- Có đất ở tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và diện tích khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất

- Có nhà ở gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi phải di chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi mà chưa được bồi thường về nhà ở, đất ở tái định cư.

- Khó khăn về nhà ở khác[6] (ghi rõ nội dung) ................................................................................

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

 

......... Ngày ....... tháng ...... năm ...........
Người đề nghị xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Xác nhận của UBND cấp xã[7] ......................................................................................... về:

1. Ông/Bà thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: ……………

2. Về tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình ………… đúng như nội dung đề nghị.

3. Ông/Bà chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở của Nhà nước

(ký tên, đóng dấu)[1] Ghi tên UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên của người đề nghị xác nhận.

[2] Trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 (người đề nghị xác nhận gừi kèm theo Mẫu này bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú). Kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2021) thì việc xác nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật cư trú.

[3] Ghi rõ số lượng thành viên trong gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn

[4] Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật)

[5] Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người viết đơn để đánh dấu vào 1 trong 7 ô cho phù hợp.

[6] Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu.

[7] UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.

--------------------------

[1] Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật)

[1] Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người viết đơn để đánh dấu vào 1 trong 7 ô cho phù hợp.

[1] Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu.

[1] UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.


Mẫu số 08.

    ==>> Tải mẫu 08 TẠI ĐÂY Hồ sơ mua Himlam Thượng Thanh


Mẫu số 08. Mẫu giấy xác nhận về điều kiện thu nhập đối với các đối tượng đối tượng quy định tại Khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP

 

Họ và tên người kê khai:…………………………………………………………………………….

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số ……………………………

cấp ngày.../ …/ ….... tại…..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại[1]:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký thường trú (hoặc đăng ký tạm trú)[2] tại: .............. ……………………………………........

………………………………………………………………………………………………………

Số thành viên trong hộ gia đình: ………………………..người[3], bao gồm:

1. Họ và tên: …………………………………CMND số ………………………….là: ………….

Nghề nghiệp ……..….... Tên cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………

2. Họ và tên: …………………………………CMND số ………………………….là: …………..

Nghề nghiệp ……..….... Tên cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………

3. Họ và tên: …………………………………CMND số ………………………….là: ……………

Nghề nghiệp ……..….... Tên cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………..

4. Họ và tên: …………………………………CMND số ………………………….là: ……………

Nghề nghiệp ……..….... Tên cơ quan (đơn vị) …………………………………………………….

5.…………………………………………………………………………………………………….

đối tượng[4]:……………………………………………………………………………………….

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết có thu nhập thường xuyên không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập hàng tháng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

 

………….., ngày ….. tháng ….. năm ……..
Người kê khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đề nghị đang làm việc.

Ông/Bà là đối tượng không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên

(ký tên, đóng dấu)

 [1] Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.

[2] Trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 (người đề nghị xác nhận gừi kèm theo Mẫu này bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú). Kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2021) thì việc xác nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật cư trú.

[3] Ghi rõ số lượng thành viên trong gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn

[4] Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức)


-------------

[1] Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.

[1] Trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 (người đề nghị xác nhận gừi kèm theo Mẫu này bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú). Kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2021) thì việc xác nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật cư trú.

[1] Ghi rõ số lượng thành viên trong gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn

[1] Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức)


Mẫu số 09. 

    ==>> Tải mẫu 09 TẠI ĐÂY Hồ sơ mua Himlam Thượng Thanh

Mẫu số 09. Mẫu giấy tự kê khai về Điều kiện thu nhập đối với các đối tượng quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 đã nghỉ việc, nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

MẪU GIẤY TỰ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP1

Họ và tên người kê khai: .........................................................................................................................

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số .........................................

cấp  ngày …/…/…… tại .......................................................................................................................

Nơi ở hiện tại2.......................................................................................................................................

Đăng ký thường trú (hoặc đăng ký tạm trú)3 tại: ...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Số thành viên trong hộ gia đình: .................................... người4, bao gồm:

1. Họ và tên: .............................................. CMND số .............. ……………………là: ………….

Nghề nghiệp ……………………….Tên cơ quan (đơn vị) ..............................................................

2. Họ và tên: .............................................. CMND số .............. ……………………là: ………….

Nghề nghiệp ……………………….Tên cơ quan (đơn vị) ..............................................................

3. Họ và tên: .............................................. CMND số .............. ……………………là: ………….

Nghề nghiệp ……………………….Tên cơ quan (đơn vị) ..............................................................

4. Họ và tên: .............................................. CMND số .............. ……………………là: ………….

Nghề nghiệp ……………………….Tên cơ quan (đơn vị) ..............................................................

5. ....................................................... ……………………………………………………………….

Là đối tượng5: .................................................................................................................................

Tôi và những người trong hộ gia đình có thu nhập thường xuyên không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập hàng tháng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

 

 

 

 

………., ngày ... tháng ... năm 
Người kê khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

___________________________

1 Trong trường hợp cần thiết Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh.

2 Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.

3 Trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 (người đề nghị xác nhận gửi kèm theo Mẫu này bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú). Kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2021) thì việc xác nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật cư trú.

4 Ghi rõ số lượng thành viên trong gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn

5 Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật)


Những đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh

Dưới đây là 9 đối tượng được quy định trong Luật Nhà ở 2014 có thể mua nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh:

Các cá nhân đã có đóng góp cho cách mạng.

Hộ gia đình ở nông thôn thuộc diện cận nghèo và nghèo.

Hộ gia đình ở nông thôn bị ảnh hưởng thường xuyên bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Những người có thu nhập thấp, hộ gia đình nghèo và cận nghèo ở đô thị.

Người lao động đang tham gia sản xuất tại các khu công nghiệp.

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, quân nhân trong đơn vị CAND và QĐND.

Các cá nhân là viên chức, công chức, cán bộ.

Những người được yêu cầu phải trả lại nhà ở công vụ.

Các cá nhân và hộ gia đình bị thu hồi đất và giải tỏa, phá dỡ nhà theo quy định pháp luật mà chưa được bồi thường bằng đất ở và nhà ở.


Dự án nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh góp phần cải thiện an sinh xã hội thủ đô

Để mua nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh, những người thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Chưa sở hữu bất kỳ nhà ở nào, không mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, không được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới bất kỳ hình thức nào tại nơi học tập, cư trú hoặc có nhà ở nhưng diện tích nhà ở bình quân trên đầu người trong hộ gia đình nhỏ hơn quy định về mức diện tích nhà ở tối thiểu.

Đăng ký thường trú tại địa phương nơi có dự án nhà ở xã hội. Nếu chưa có đăng ký thường trú, phải có đăng ký tạm trú ít nhất một năm tại tỉnh, thành phố đó.

Không nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo như quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân nếu thuộc đối tượng K4, K5, K6 và K7.


HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ MUA CĂN HỘ HIM LAM THƯỢNG THANH


SttThành phần hồ sơLoại                văn bảnGhi chú
1Đơn đăng ký mua nhàBản gốcTheo Mẫu số 01
2Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ởBản gốcCác đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội  đối chiếu theo Quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội  và  Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng để hoàn thiện.Mẫu xác nhận được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.
3Giấy tờ chứng minh đóng bảo hiểm xã hộiBản sao công chứngĐối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội phải có giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại Hà Nội.Trường hợp làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Hà Nội mà việc đóng bảo hiểm tại tỉnh thành khác thì phải có Giấy xác nhận của cơ quan đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.
4Sổ hộ khẩu thường trúBản sao công chứngCủa hai vợ chồng đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn và chung sổ hộ khẩu. Trường hợp hai vợ chồng đứng riêng sổ hộ khẩu yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu của vợ và của chồng.
5Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập thấpBản gốcCủa hai vợ chồng và/hoặc của từng thành viên trong cùng sổ hộ khẩu. Xin xác nhận tại cơ quan đơn vị nơi từng thành viên trong gia đình đang công tác  theo Mẫu 06: Mẫu giấy tự kê khai về điều kiện thu nhập đối với các đối tượng được quy định tại điểm a (trường hợp đã nghỉ chế độ) và điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)
6Chứng minh nhân dânBản sao công chứngCủa hai vợ chồng đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn và/hoặc của từng thành viên trong cùng sổ hộ khẩu.
7Giấy đăng ký kết hôn/ Xác nhận tình trạng hôn nhânBản sao công chứngTrường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn thì có bản sao Giấy đăng ký kết hôn.Trường hợp người đứng đơn độc thân thì phải có xác nhận tình trạng hôn nhân.
8Sổ hộ khẩu tạm trúBản sao công chứngCủa người đứng đơn mua nhà trong trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
9Hợp đồng lao độngBản sao công chứng hoặc sao y của cơ quan, đơn vịTrường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội  phải có hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời gian.


Kết Lại:

Bài viết trên đã tổng hợp các mẫu hồ sơ cần để đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác là rất quan trọng để có thể sở hữu một căn nhà ở xã hội ưng ý trong dự án này. Ngoài các hồ sơ cần thiết, bạn cũng cần lưu ý và tuân thủ đúng các quy định, thủ tục liên quan đến việc mua nhà ở xã hội để có thể hoàn tất thủ tục và sở hữu căn nhà mơ ước.

Thông tin chính thức dự án Himlam Thượng Thanh 

Địa chỉ: Ngõ 90 Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Email: himlamthuongthanh2023@gmail.com

Hotline: 0903 62 8186