Đối tượng - Điều Kiện đủ - Mua Nhà Ở Xã hội Him Lam Thượng Thanh

Các Bước để chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua NOXH Himlam Thượng Thanh. Hiện nay Bộ Xây Dựng đã có thông báo ban hành mẫu hồ sơ đăng ký mua Nhà ở xã hội mới áp dụng mới nhật hiện nay.

Căn cứ nhu cầu của Quý khách hàng và các Quy định của Luật áp dụng như:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn  thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Quyết định số: 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội  quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chúng tôi Himlamthuongthanh.com.vn xin hướng dẫn hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dụ án Himlam Thượng Thanh để quý khách tham khảo và chuẩn bị hồ sơ để đăng ký xét duyệt mua căn hộ nhé!

Đối tượng được mua/thuê căn hộ tại Himlam Thượng Thanh

1. Người có công với cách mạng theo quy định pháp luật (K1)

2. Người có thu nhập thấp, thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo (K4)

3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (K5)

4. Sĩ quan & quân nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân Đội Nhân Dân và Công An Nhân Dân (K6)

5. Công chức, viên chức & cán bộ theo quy định pháp luật (K7)

6. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ (K8)

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải phá dỡ nhà theo quy định phát luật mà chưa được Nhà Nước bồi thường bằng đất ở, nhà ở (K10)


Điều kiện được mua/thuê căn hộ

Điều kiện được mua/thuê căn hộ tại Dự án NOXH Himlam Thượng Thanh

1. Chưa có nhà thuộc quyền sở hữu của mình, chưa được thuê/mua nhà ở xã hội và chưa được hỗ trợ chính sách nhà đất tại nơi sinh sống.

2. Đối với các đối tượng thuộc phạm vi K4, K5, K6, K7 thì phải thuộc diện không nộp thuê thu nhập cá nhân thường xuyên.

3. Riêng trường hợp K4 thì phải có đất nhưng chưa có nhà ở, hoặc chưa có nhà thuộc sở hữu của hộ gia đình.

B. Trường hợp đã có nhà:

1. Nhà bị hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân < 10 m2/người

2. Nhà công vụ phải trả lại cho cơ quan.

3. Hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất phải giải tòa & phá dỡ, nhưng chưa được Nhà Nước bồi thường bằng đất ở, nhà ở.

C. Điều kiện về cư trú:

1. Có hộ khẩu thường trú tại địa phương có dự án.

2. Có hộ khẩu tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa phương có dự án (Chỉ áp dụng với các đối tượng thuộc K5, K6, K7)


Đối Tượng mua nhà ở xã hội Him Lam thượng thanhQUY TRÌNH THỦ TỤC HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI HIM LAM 

Hồ sơ chuẩn bị Đăng ký Mua/Thuê Nhà ở Xã Hội Himlam

1. Đơn đăng ký mua/thuê nhà dùng Mẫu số 01 (01 bản)

2. Giấy xác nhận thực trạng nhà ở (01 bản)

  •     + Nếu thuộc đối tượng Người có công với cách mạng thì dùng Mẫu số 02
  •     + Nếu thuộc đối tượng Người lao động tư do, nghỉ việc, nghỉ chế độ thì dùng Mẫu số 04
  •     + Nếu thuộc đối tượng Người có nhà ở công vụ nhưng đã hoàn trả thì dùng Mẫu số 05
  •     + Nếu thuộc đối tượng Học sinh, Sinh viên thì dùng Mẫu số 06
  •     + Nếu thuộc đối tượng Người có nhà, đất bị thu hồi chưa được đền bù  thì dùng Mẫu số 07
  •     + Các đối tượng khác thì dùng Mẫu số 03 (đa phần khách hàng dùng mẫu này)

Lưu ý: Xin xác nhận tại UBND Quận hoặc Phường nơi đăng ký sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại Hà Nội. Trường hợp xin xác nhận tại Cơ quan đang làm việc thì phải có kèm theo Hợp đồng lao động + Xác nhận đang tham gia BHXH tại cơ quan đó thời hạn trên 1 năm.

3. Giấy tự kê khai thu nhập (01 bản) 

  •    + Nếu đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp thì dùng Mẫu số 08
  •    + Nếu đang làm việc tự do hoặc đã nghỉ hưu thì dùng Mẫu số 09

4. Sổ hộ khẩu tại Hà Nội (03 bản photo công chứng)

Trường hợp người ngoại tỉnh cần phải có Sổ tạm trú KT3 + Hợp đồng lao động + Xác nhận đang tham gia BHXH (Tất cả phải trên 1 năm tại HN – Mỗi thứ 3 bản photo công chứng)

5. Chứng minh nhân dân (mỗi thành viên 3 bản photo công chứng)

Nếu có con nhỏ dưới 15 tuổi thì dùng Giấy khai sinh

6. Giấy đăng ký kết hôn/Giấy xác nhận độc thân/ Quyết định ly hôn (3 bản photo công chứng)

7. Ảnh 3×4 (mỗi thành viên 3 ảnh, con dưới 15 tuổi không cần ảnh,)


HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ & CÁC MẪU XÁC NHẬN

A. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Download tại đây

B. Mẫu số 01: Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua NOXH

Download tại đây

C. Mẫu số 03: Xác nhận đối tượng thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập

Download tại đây

D. Mẫu số 04: Xác nhận đối tượng thực trạng nhà ở trả lại nhà công vụ

Download tại đây

E. Mẫu số 05: Xác nhận UBND cấp Huyện về việc chưa được nhà nước bồi thường

Download tại đây

F. Mẫu số 06: Mẫu đơn tự khai về điều kiện thu nhập

Download tại đây

Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp cũng như đăng ký nhận thông tin dự án NOXH trực tiếp từ Chủ đầu tư. Kính đề nghị Quý khách hàng liên hệ:

Thông tin chính thức dự án Himlam Thượng Thanh 

Địa chỉ: Ngõ 90 Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Email: himlamthuongthanh2023@gmail.com

Hotline: 0903 62 8186