Tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội HimLam Thượng Thanh

Đa phần khách hàng khi quan tâm và bắt đầu chuẩn bị mua nhà ở xã hội thì tiến hành tìm kiếm các mẫu hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, Điều kiện cũng như tiêu chí mình có đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội hay không? 

Số khách hàng có xu hướng mong muốn mua nhà ở xã hội rất nhiều đặc biệt là Nhà Ở Xã Tượng Thanh vì giá thấp hơn các loại hình nhà ở khác. Tuy nhiên, nhà ở xã hội chỉ được bán cho một vài đối tượng nhất định. Vậy Đối tượng được mua là ai và mẫu hợp đồng mua bán nhà ở xã hội như thế nào?

Các nguyên tắc để xét duyệt đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội Thượng Thanh

Các nguyên tắc để xét duyệt đối tượng được thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội như sau:

 – Nếu tổng số hồ sơ đăng ký, thuê, mua, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc lớn hơn tổng số căn hộ được chủ đầu tư công bố thì việc bán căn hộ thực hiện theo phương thức thỏa thuận của chủ đầu tư và khách hàng;

 – Nếu tổng số đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) lớn hơn tổng số căn hộ mà chủ đầu tư công bố thì việc xem xét, lựa chọn đối tượng thực hiện theo phương thức cộng điểm theo từng tiêu chí và theo phân cấp của pháp luật;

Sau khi xem xét, lựa chọn các hồ sơ hợp lệ tương đương với số căn hộ mà chủ đầu tư cung cấp thì việc xác định chi tiết từng căn hộ trước khi ký kết hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thống nhất của chủ đầu tư và khách hàng. Trường hợp có các hồ sơ hợp lệ bằng điểm nhau vượt quá số căn hộ được đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo phương thức bốc thăm công khai;

ác hồ sơ có điểm bằng nhau sẽ được bốc thăm công khai
Các hồ sơ có điểm bằng nhau sẽ được bốc thăm công khai 

 – Đối với người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của bản thân tại dự án đã đăng ký sẽ được hoàn trả hồ sơ để xem xét tại các dự án khác, nếu không thích lựa chọn căn hộ nào trong dự án đó.

Các tiêu chí xét duyệt NOXH Thượng Thanh

Thang điểm xét duyệt sau đây được xây dựng trên cơ sở những tiêu chí theo quy định tại khoản 2 điều 23 nghị định 100/2015/NĐ-CP như sau:

 – Tiêu chí khó khăn về vấn đề nhà ở

  • Chưa có nhà ở: 40
  • Có nhà ở bị thấm, vỡ, nứt hoặc diện tích bình quân dưới 10m2/người: 30

– Tiêu chí đối tượng

  • Đối tượng 1 (quy định ở các Khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở) : 30
  • Đối tượng 2 (quy định ở các Khoản 4, 9 Điều 49 Luật Nhà ở) : 20
  • Đối tượng được quy định ở các Khoản 1, 8, 10 Điều 49 Luật Nhà ở: 40

 – Tiêu chí ưu tiên khác

  • Hộ gia đình có từ 2 người trở lên trong đối tượng 1 và 2: 10
  • Hộ gia đình có 1 người trong đối tượng 1, có ít nhất 1 người trong đối tượng 2: 7
  • Hộ gia đình có ít nhất 2 người trở lên trong đối tượng 2: 4
  • Ghi chú: Với trường hợp hộ gia đình, cá nhân hưởng nhiều tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

 – Tiêu chí đặc biệt do UBND tỉnh quy định: 10

đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội HimLam Thượng Thanh
Đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội HimLam Thượng Thanh

Cách xét duyệt đối tượng

UBND cấp tỉnh căn cứ theo các nguyên tắc, tiêu chí trên để quy định cụ thể tiêu chí ưu tiên, lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại địa bàn, phù hợp điều kiện ở địa phương, đồng thơi không được vượt quá tiêu chí ưu tiên mà UBND cấp tỉnh quy định, nhằm khuyến khích các chủ đầu tư dự án, các hộ gia đình, cá nhân tiến hành thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phải đúng đối tượng theo quy định.

Chủ đầu tư dự án, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải căn cứ theo nguyên tắc, các tiêu chí chấm điểm đúng theo quy định của UBND tỉnh ban hành để thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định các tiêu chí xét duyệt dự án xây dựng nhà ở xã hội do mình đảm nhận căn cứ vào đặc điểm của nhà ở xã hội nếu thuộc đối tượng mua, thuê mua, trả góp. của nhà ở xã hội. Các bên phải gửi Bộ Xây dựng để có văn bản chấp thuận trước khi ban hành. Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời nội dung đơn trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Đối với trường hợp đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở trong các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư thì nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng phải phù hợp với nguyên tắc, phạm vi điều chỉnh.

Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Hợp đồng mua bán nhà ở công vụ không sử dụng nguồn tài chính được quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở 2014 và sẽ được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/08/2021 của Bộ Xây dựng. xây dựng.

Mẫu hợp đồng được cung cấp trong bài viết này để các bên tham khảo trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng mẫu cho phù hợp nhưng việc các bên ký kết hợp đồng bảo đảm các điểm chính trên không mâu thuẫn với các quy định dân sự.

Kết LẠI:

Thông qua bài viết trên, himlamthuongthanh hy vọng các quý khách hàng đã có được cái nhìn tổng quan về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội, đồng thời đã hiểu được về các quy định trong hợp đồng mua bán nhà ở xã hội.

Mọi thông tin về Him Lam Thượng Thanh

Liên hệ Hotline: 0903 62 8186